matematykaszkolna.pl
Teoria liczb tok:
 
nawias
2n
nawias
nawias
k
nawias
 
Udowodnij że: 2 |
dla każdego 0<k<2n
  
Wie ktoś jak się do tego zabrać?
29 lip 18:07
UC:
nawias
2n
nawias
nawias
k
nawias
 2n 
nawias
2n−1
nawias
nawias
k−1
nawias
 
=

*
 k  
29 lip 18:24