matematykaszkolna.pl
czworokat quad: W wypukłym czworokacie ABCD zachodzi nierówność AB+BD < AC+CD. Wykaz ze AB<AC.
29 lip 10:20
wredulus_pospolitus: Nie wprost. Zauważ, że gdyby tak nie było, to |BD| > |CD| związku z tym nie zachodzi wstępna założenie zadania. I mamy sprzeczność
29 lip 10:50