matematykaszkolna.pl
funkcja qwerty: Mam pytanie: Jak przesunąć wykres dowolnej funkcji f, żeby otrzymać funkcję f(2−x)?
28 lip 20:40
Blee: f(x) Odbijasz względem osi OX i masz f(−x) Podosisz o 2 jednostki w górę i masz f(2−x)
28 lip 20:45
qwerty: rysunekNa pewno? Bo z takiej funckji: D=(−5,2> i ZW=(−2,3> po przekształceniu ma wyjść dziedzina <0,7)
28 lip 20:55
Blee: Krok pierwszy (tworzymy f(−x)) Z (−5;2> powstaje <−2, 5) Drugi krok (tworzymy f(2−x)) Z <−2,5) powstaje <−2+2, 5+2) czyli <0, 7)
28 lip 21:11
qwerty: Ok, czyli jak mamy przekształcenie f(a−x) to odbijamy względem osi OY i przesuwamy o a jednostek w prawo, jeśli a >0 lub w lewo jeśli a<0, tak?
28 lip 21:18
Eta: tak
28 lip 21:21
qwerty: Dzięki, o to mi chodziło
28 lip 21:22
Mila: rysunek y=x y=2−x
28 lip 22:06
Mila: rysunek f(x)=x g(x)=f(−3−x}
28 lip 22:10
Jerzy: 20:45 , no raczej nie w górę emotka
29 lip 16:43
Mila: Dlatego narysowałam. Kolega Blee pomylił się. emotka
29 lip 17:31