matematykaszkolna.pl
NWW tot: Czy jest możliwe NWW(a,b)=NWW(a+c,b+c) dla a,b,c>0 naturalnych?
28 lip 12:22
wredulus_pospolitus: 1) Zacznij od wykazania, że: NWD(a,b) = NWD(a + c , b+c) 2) Skorzystaj z: a*b = NWD(a,b)*NWW(a,b) (więc także: (a+c)(b+c) = NWD(a+c,b+c)*NWW(a+c,b+c) ) wyciągnij z tego wnioski
28 lip 12:56
wredulus_pospolitus: Zapomnij o tym co napisałem powyżej −−− punkt (1) jest głupotą
28 lip 12:58
tot: A da sie wskazać przykład, który spełnia tę równość?
28 lip 15:32
macierze: Da się, tylko co nam to daje? Jako przykład można przyjąć a = b, c > 0, gdzie a, b, c ∊ ℕ
28 lip 19:59
tot: macierze mi chodziło o moją równość i o przykład.
28 lip 22:07