matematykaszkolna.pl
kąt skrublord: Dany jest czworokąt ABCD taki że ∡DAC=2x, ∡BAC=30o, ∡ACD=x, ∡ACB=30o+x oraz BD=3AD. Oblicz x.
28 lip 09:21
M:
11 lut 03:48