matematykaszkolna.pl
funkcja w3: Wykaż że funkcja f: (0, +) → R f(x)=ex+lnx jest funkcją różnowartościową.
27 lip 20:23
wredulus_pospolitus: f(x) = ex + lnx
 1 
f'(x) = ex +

> 0 (dla x>0)
 x 
wniosek: f(x) jest funkcją ściśle rosnącą, więc jest to funkcja różnowartościowa (dla x>0) c.n.w.
27 lip 20:30
Jerzy: A po co pochodna ? Suma funkcji rosnących jest fynkcją rosnącą.
27 lip 21:15