matematykaszkolna.pl
trójkąt Ar: W trójkacie ABC dane są punkty D,E,F odpowiednio na AB,BC,AC. Udowodinij że jesli AF=EC=BD oraz ∠EFC=∠ BED=∠ ADF, to ABC jest równoboczny.
27 lip 17:10