matematykaszkolna.pl
trapez hanq: Niech ABCD będzie trapezem AB ∥ CD. Niech M bedzie środkiem AD tak że kat MCB=150o, BC=a oraz MC=b. Oblicz pole trapezu ABCD.
27 lip 08:48
Eta: rysunek
 |AB|+|CD| 
|MN|=

=x
 2 
P(trapezu)=x*2h
 1 
S(ΔMNC)=

x*h /*4
 2 
4S=x*2h
 1 a ab3 
P(trapezu)=4S , S=

*b*

*sin150o =

 2 2 8 
 ab3 
P(trapezu}=

 2 
===============
27 lip 11:05
Eta:
 1 
Ojj sorry emotka sin150o = sin30o=

 2 
 ab 
S=

 8 
 ab 
P(trapezu)=4S=

 2 
=================
27 lip 11:12