matematykaszkolna.pl
dowód omik: Na bokach trójkąta ABС zbudowano dwa kwadraty ABXY oraz BCMN. Niech YC przecina MA w punkcie T. Pokaż że BT ⊥ AC oraz BT dzieli NX w połowie.
26 lip 10:14