matematykaszkolna.pl
trójkąt Rubens: W trójkącie równoramiennym ABC o kącie między ramionami AC i BC równym 96 stopni wybrano wewnątrz punkt P, tak że kąt PAB=18 stopni i kąt PBA=30 stopni Wyznacz miarę kąta APC
25 lip 21:46
student: APC=PAC=78 stopni
25 lip 22:05
Eta: rysunek ΔABD −−równoboczny ΔABP≡ΔACD z cechy (kbk) to ΔAPC −− równoramienny zatem ∡APC|=|∡ACP|=78o
27 lip 00:25