matematykaszkolna.pl
równanie marcus: Dane jest równanie 3x2(x+2)=1 którego pierwiastkami rzeczywistymi są liczby a,b,c
 1 1 1 
Oblicz wartość wyrażenia

+

+

 a4 b4 c4 
25 lip 20:41
Eta: 72
25 lip 20:49
Mila: Wzory Viete'a.
26 lip 19:15
Damian#UDM: 3x2(x+2)=1 → 3x3+6x2−1=0 → ax3 + bx2 + cx + d =0 a=3, b=6, c=0, d=−1
a+b+c=−2  
ab+ac+bc=0
abc=13 
1 1 1 (ac)4 + (bc)4 + (ab)4 

+

+

=

=
a4 b4 c4 (abc)4 
= 81*[(ac)4 + (bc)4 + (ab)4] Co dalej?
26 lip 23:40
wredulus_pospolitus: x4 + y4 + z4 = (x2 + y2 + z2)2 − 2(x2y2 + x2z2 + y2z2) = = ( (x+y+z)2 − 2(xy + xz + yz) )2 − 2(x2y2 + x2z2 + y2z2) = = ( (ac + bc + ab)2 − 2(ab2c + a2bc + abc2) )2 − 2(a2b2c4 + a4b2c2 + a2b2c4) = = ( (ac + bc+ab)2 − 2abc(a+b+c) )2 − 2(abc)2*(a2 + b2 + c2) = = ( (ac + bc+ab)2 − 2abc(a+b+c) )2 − 2(abc)2*( (a+b+c)2 − 2(ab + ac + bc) ) = ... wzory Viete'a Jedyne z czego korzystamy (i to wielokrotnie) to ze wzoru skróconego mnożenia: (x+y+z)2 = x2 + y2 + z2 + 2xy + 2xz + 2yz
26 lip 23:48
Eta: Taka podpowiedź
 1 1 
3x2(x+2)=1 ⇒

=3(x+2) ⇒

=9(x+2)2
 x2 x4 
zatem
 1 1 1 

+

+

= 9[(a+2)2+(b+2)2+(c+2)2]=....
 a4 b4 c4 
i działaj dalej.........
26 lip 23:57
ICSP: (ac)4 + (bc)4 + (ab)4 = = [(ac)2 + (bc)2 + (ab)2]2 − 2[(abc2)2 + (a2bc)2 + (ab2c)2] = = ([ac + bc + ab]2 − 2(abc)2[a + b + c])2 − 2(abc)[(a+b+c)2 − 2(ab + bc + ac)] =
 16 8 7 
=


=

 9 9 9 
 1 1 1 7 
W =

+

+

= 81 *

= ...
 a4 b4 c4 9 
26 lip 23:57
Eta: emotka
26 lip 23:58
Mariusz: 1. Sprowadzasz do wspólnego mianownika 2. Wyrażasz funkcję symetryczną w liczniku za pomocą sumy iloczynów funkcji symetrycznych podstawowych 3. Korzystasz ze wzorów Vieta
1 1 1 b4c4+a4c4+a4b4 

+

+

=

a4 b4 c4 a4b4c4 
Rozkład na sumę iloczynów funkcji symetrycznych podstawowych wygląda następująco b4c4+a4c4+a4b4= (((ab+ac+bc)4−4(abc)(ab+ac+bc)2(a+b+c)+2(abc)2(a+b+c)2+4(abc)2(ab+ac+bc))) a+b+c=−2 ab+ac+bc=0
 1 
abc=

 3 
 1 1 1 
b4c4+a4c4+a4b4=04−4*

*02*(−2)+2*(

)2(−2)2+4*(

)2*0
 3 3 3 
 8 
b4c4+a4c4+a4b4=

 9 
 1 
(abc)4=

 81 
 
8 

9 
 8 
=

=

*81
 
1 

81 
 9 
=8*9=72
27 lip 11:21
Eta: emotka
27 lip 11:26
27 lip 12:05
Eta: Wolą czytać ........ "365 dni"
27 lip 16:09
Mila: Damian, dalej tak: 3x2(x+2)=1 3x3+6x−1=0 a+b+c=−2 ab+ac+bc=0
 1 
a*b*c=

 3 
========= 1) ab+ac+bc=0 /:(abc)
1 1 1 

+

+

=0 /2
c b a 
2)
1 1 1 1 1 1 

+

+

+2*(

+

+

)=0
a2 b2 c2 ab ac bc 
1 1 1 c+b+a 

+

+

+2*

=0⇔
a2 b2 c2 abc 
1 1 1 

+

+

+2*(−2)*3=0
a2 b2 c2 
3)
1 1 1 

+

+

=12 /2
a2 b2 c2 
1 1 1 1 1 1 

+

+

+2*(

+

+

)=144
a4 b4 c4 a2b2 a2c2 b2c2 
1 1 1 c2+b2+a2 

+

+

+2*

=144
a4 b4 c4 a2*b2*c2 
1 1 1 (a+b+c)2−2*(ab+ac+bc) 

+

+

+2*

=144
a4 b4 c4 (a*b*c)2 
1 1 1 

+

+

+2*(−2)2*9=144
a4 b4 c4 
1 1 1 

+

+

=144−72
a4 b4 c4 
========================= Trochę długoemotka
27 lip 19:15
janko: rysunekProszę o pomoc. W obrębie prostokątnego parku należy wyznaczyć obszar chroniony, jak na rys. Jakie wartości może przyjmować x? Wyznacz te wartości5 x, dla których obszar chroniony jest mniejszy od 207000 m2
27 lip 20:32
wredulus_pospolitus: ten 'środkowy' x dotyczy którego boku 'górnego' czy 'prawego' czy jednego i drugiego
27 lip 20:35
wredulus_pospolitus: rysunek a + 2x = 500 b + 5x = 800 x2 + (a+x)*b < 207'000
27 lip 20:38
wredulus_pospolitus: wyznaczamy z dwóch pierwszych równań 'a' i 'b' i podstawiamy do nierówności. wyznaczamy możliwe wartości 'x' ... pamiętaj w jakim zakresie może być 'x'
27 lip 20:39