matematykaszkolna.pl
procenty osa99: Kochani, proszę przypomnijcie jak się to liczy. Mam kwotę 1824 z których 30% stanowi ubezpieczenie. 1824 x 30% = 547,20 I teraz to 547,20 muszę podzielić na 6 różnych części żeby wyjść na tą kwotę. Jak to obliczyć ?
24 lip 11:55
Jerzy: Co znaczy wyjść na tą kwotę ? 1824 * 0,3 = 547,20 ( to stanowi 30% kwoty 1824) 1824 − 547,20 = 1276,80 ( to stanowi pozostałe 70% kwoty 1824 )
24 lip 12:01
osa99: Te 70 % nas teraz nie interesuje. Muszę podzielić ubezpieczenie na środki, które maję różną wartość. Gdyby kosztowały tyle samo to podzieliłabym 547,20 na 5 i nie ma problemu, a jak to zrobić jak mają różną wartość ?
24 lip 12:06
Jerzy: Bez dodatkowych informacji o sposobie podziału nic nie zrobisz.
24 lip 12:39
osa99: Są maszyny, które kosztują (załóżmy) 100 000, 60 000, 20 000, 100 000, 100 000, 60 000. Ubezpieczamy je na kwotę 1824 zł, z tego 30 % stanowi koszt rozładunku, itp Kwota ubezpieczenia (te 30%) musi zwiększyć wartość tych maszyn. Czy tyle danych wystarczy czy kombinować dalej ? .
24 lip 12:53
Jerzy: Masz pełną treść zadania ?
24 lip 13:37
osa99: Nie mam. Jak obliczyc ile z tego ubezpieczenia przypada na jedną maszynę ? Skoro całość kosztuje nas 547,20. Nie wiem jak to wytłumaczyć.
24 lip 14:51
Jerzy: A po co ci ta wiedza,skoro to nie jest konkretne zadanie ?
24 lip 15:06
ite: Jeśli to problem z zakresu DG, a konkretnie wyznaczenia wartości tych maszyn po ubezpieczeniu, to trzeba: 1/ obliczyć łączną wartość wszystkich sześciu maszyn 100 000+60 000+20 000+100 000+100 000+60 000 = 440 000 2/ określić udział wartości (cenę) każdej maszyny w ubezpieczanej szóstce
 100 000 10 
m1=

=

 440 000 44 
 60 000 6 
m2=

=

 440 000 44 
... 3/ pomnożyć dla każdej maszyny jej udział przez łączną kwotę ubezpieczenia
10 

*547,20 pln=
44 
6 

*547,20 pln=
44 
i o tyle zwiększyć koszt nabycia dla każdej z nich.
24 lip 19:42
daras: osa ma taki problem w swojej pracy, dokładnie nie wie o co kaman ale wie, ze jak spierdoli, to ją wywalą z wyścigu szczurów
25 lip 12:46