matematykaszkolna.pl
trapez mg: Dany jest trapez ABCD, AB ∥ CD. Pole trapezu ABCD wynosi 2 oraz AC+BD=2. Oblicz wysokość trapezu.
24 lip 08:13
Blee: Za mało danych aby jednoznacznie wyznaczyć wysokość. Wysokość (w chwili obecnej) można wyznaczyć jako funkcje jednej zmiennej (innymi słowy − uzależnić wysokość od długości jednego z tych ramion)
24 lip 08:27
Blee: Chociaż nie. Nie można wysokość wyznaczyć jedynie jako funkcja dwóch zmiennych (długość jednego z ramion i kat pomiędzy podstawa a tymże ramieniem)
24 lip 08:28
an: Nie istnieje czworokąt wypukły o polu i przekątnych jak w zadaniu.
24 lip 13:12