matematykaszkolna.pl
wielomian Tym: Niech a i b będą pewnymi liczbami rzeczywistymi takimi że W(x)=x4−3x3+3x2−ax+b ma 4 różne
 5 81 
rozwiązania. Wykaż że 1 ≤ a ≤

oraz 0 ≤ b <

.
 4  16 
24 lip 08:09
M:
11 lut 03:48