matematykaszkolna.pl
Oblicz granicę Damian#UDM: Oblicz granicę
 ln(x) 
limx→0

 tg(x) 
Wyszło mi, że ta granica nie istnieje. Czy jest to poprawny wynik?
23 lip 16:04
Jerzy: Prawostronna : −
23 lip 16:12
Jerzy: Tfu.... +
23 lip 16:14
ICSP: logarytm nie jest określony dla x < 0 Nie można tutaj mówić o granicy w 0.
23 lip 16:15
Jerzy: Prawostronna.
23 lip 16:23
Damian#UDM: ICSP racja. Dziękuje wszystkim za pomoc!
 ln(x) 
limx→oo

 tg(x) 
Dla takiej granicy jak to wygląda?
23 lip 16:59
ICSP: tangens skacze raz po ujemnych raz po dodatnich. Granica nie istnieje. Ciągi:
 π 
xn =

+ kπ
 4 
  
yn =

+ kπ
 4 
pozwolą pokazać, że tak faktycznie jest.
23 lip 17:02
ICSP: Zamiast k powinno być n.
23 lip 17:05
Damian#UDM: Ok, dziękuje za pomoc!
23 lip 17:05
Adamm: można mówić o granicy w przypadku ln(x)/tg(x) funkcja co prawda nie jest określona dla x≤0, ale jest określona na (0, α), α>0 on ma punkt skupienia 0 po prostu bierzemy granicę na tym zbiorze
23 lip 19:29
Damian#UDM: ok, dziękuje za pomoc!
24 lip 16:09