matematykaszkolna.pl
Proszę o pomoc Krzych: Wielomian W(x) przyjmuje dla x=26 wartość 8, a dla x=29 wartość 15. Dowieść, że co najmniej jeden z jego współczynników nie jest liczbą całkowitą.
23 lip 15:08
ICSP: Nie wprost Gdyby wszystkie współczynniki byłyby całkowite to
W(29) − W(26) 

29 − 26 
byłoby liczbą całkowitą. Sprzeczność. □
23 lip 15:43
Tym: W(29)−W(26)=7 Ale W(29)−W(26)=.......+3a1 Zatem musi być podzielne przez 3 a nie jest.
23 lip 15:46
AAA: skąd ta zależność ICSP ?
24 lip 18:45
Adamm:
xn−yn 

= xn−1+...+yn−1 ∊ Z dla x, y∊Z, x≠y
x−y 
24 lip 19:27