matematykaszkolna.pl
promienie Info: Na przekątnych AC i BD czworokata ABCD wpisanego w okrąg zaznaczono odpowiednio punkty X i Y tak że ABXY jest równoległobokiem. Pokaz że promienie okregów opisanych na trójkątach BXD oraz CYA są takie same.
22 lip 08:54