matematykaszkolna.pl
Dla chętnych Minato: Hejka, na wakacyjną nudę proponuję zadanko Zad1 Udowodnij, że dla dodatnich liczb a, b, c zachodzi nierówność a2+1 + b2+1 + c2+1(a+b+c)2+9
21 lip 23:09
ICSP: jest to nic innego jak nierówność : ||x + y + z|| ≤ ||x|| + ||y|| + ||z|| dla wektorów : x = [a,1] , y = [b,1] , z = [c,1]
21 lip 23:21
Minato: ICSP brawo, ale raczej nikłe są szanse na przedstawienie takiego rozwiązania przez licealistę. emotka Ale łatwo Twoje rozwiązanie przetransferować na łatwiejsze dla ucznia rozumowanie emotka
21 lip 23:23
ICSP: Najpierw pokazać nierówność trójkąta: a2 + 1 + b2 + 1(a+b)2 + 2 a następnie wykorzystać ją do pokazania tezy?
21 lip 23:35
Minato: rysunek Interpretacja geometryczna
22 lip 10:35
Des: Można tak [ ( a2+1 +b2+1 ) + c2+1 ]2 ≥ (a+b+c)2+9 ( a2+1 +b2+1 )2 + 2c2+1(a2+1 +b2+1) + c2+1 ≥ (a+b+c)2+9 a2+1+2(a2+1)(b2+1)+b2+1+2c2+1(a2+1 +b2+1)+c2+1 ≥ a2+2ab+b2+2c(a+b)+c2+9 (a2+1)(b2+1) + (c2+1)(a2+1) + (c2+1)(b2+1) ≥ ab + 1 + ac + 1 + bc + 1 Wystarczy wykazać, że: (a2+1)(b2+1) ≥ ab + 1 ⋀ (c2+1)(a2+1) ≥ ac + 1 ⋀ (c2+1)(b2+1) ≥ bc +1 a to już łatwo
22 lip 14:49