matematykaszkolna.pl
trójkat Jasiek: W trójkącie równoramiennym ABC kąt między ramionami AC i BC ma miarę 1000 Dwusieczna kata BAC przecina ramięBC w punkcie P Wykaż Że |AP|+|CP|=|AB|
21 lip 20:40
Jasiek: I jeszcze jedno , takie W trójkącie równoramiennym ABC, AB=AC Punkt M jest środkiem wysokości CD Punkt N jest rzutem prostokątnym punktu D na prostą BM Wykaż że trójkąt ACN jest prostokątny
21 lip 20:44
r,t: rysunek
21 lip 21:17
construct: Podpowiedz Niech E∊AB tak że AE=AP, kąt APE= kąt AEP= 80
21 lip 22:22
Mila: rysunek |AP|=d, |CP|=x 1) W ΔCDB:
 c 
sin50o=

⇔c=bsin50o
 b 
|AB|=2bsin50o 2) PΔAPC: porównanie 1:
1 1 2bsin2oo 

d*x*sin60o=

*b*d*sin20o stąd: x=

2 2 3 
porównanie 2:
1 1 2bsin100o 

d*x*sin60o=

x*b*sin100o stąd: d=

2 2 3 
 2bsin20o 2bsin100o 
3) x+d=

+

=
 3 3 
 2b 2b 
=

*(sin20o+sin100o)=

*2 sin 60o*cos400=
 3 3 
=2bcos40o=|AB| ⇔|AB|=|AP|+|PC| ===========
21 lip 23:58
Mila: rysunek Bez trygonometrii. 1) Przedłużam AC w taki sposób, aby |AD|=AB| ΔABD− Δrównoramienny, AF− symetralna BD E− tak zaznaczone, aby |AE|=AP| ΔAPE− Δrównoramienny, kąty przy podstawie EP mają po 80 o 2) ΔCPE− Δrównoramienny, |CP|=|EP| 3) |PD|=|PB| i kąty w ΔBDP są równe jak na rysunku (zaznaczone zielonym kolorem)⇒ ΔPED−Δrównoramienny i |ED|=|EP|=|CP|⇒ |AD|=|CE|+|ED|=|AP|+|CP|=|AB|
25 lip 19:20
Eta: rysunek 3 sposób Na boku AB obieram taki punkt D ,że |AP|=|AD| to trójkąt ADP równoramienny o kątach ADP=APD=80o oraz kąty DBP=DPB=40o to trójkąt DBP też równoramienny Na czworokącie ADPC da się opisać okrąg to |DP|=|CP|=|DB| i mamy tezę: |AP|+|CP|=|AP|+|DB|=|AB| =====================
25 lip 19:55