matematykaszkolna.pl
nierównosc construct: Niech a, b, c > 1 . Wykaz że abc + 1/a + 1/b + 1/c > a + b + c + 1/abc
21 lip 09:52
ICSP: Ponieważ liczby a,b,c są większe od 1 to
 1 1 1 
(b −

) > 0 i (a −

) > 0 i (c −

) > 0
 c b a 
dlatego
 1 1 1 
(b −

)(a −

)(c −

) > 0
 c b a 
co po wymnożeniu i przekształceniu daje tezę. □
21 lip 19:04