matematykaszkolna.pl
czworokat mu: W czworokacie ABCD zachodzi równosć ∡ ADC = ∡ DBA. Niech E bedzie rzutem punktu punktu A na BD. Uzasadnij że |BC| =|DE| −|BE|
17 lip 21:12