matematykaszkolna.pl
trójkat prostokatny jamajka:
 a+b+c 
Dany jest trójąt prostokątny o bokach a,b,c−przeciwprostokatna. Niech p=

. Wykaż że
 2 
b+c (p−a)a 

=

a+c (p−b)b 
17 lip 10:07
Eta: 2p=a+b+c ⇒2p−2a=b+c−a 2p=a+b+c ⇒ 2p−2b=a+c−b to dzieląc stronami
p−a b+c−a a 

=

/*

p−b a+c−b b 
(p−a)a ab+ac−a2 

=

(p−b)b ab+bc−b2 
i a2=c2−b2 i b2=c2−a2 −−− z tw. Pitagorasa
 ab+ac−c2+b2 (b+c)(b+a−c) b+c 
to P=

=

=

=L
 ab+bc−c2+a2 (a+c)(b+a−c) a+c 
bo b+a>c i mamy:
b+c (p−a)a 

=

a+c (p−b)b 
=========== c.n.w.
17 lip 11:57
Eta: @jamajka Czy oprócz "Wykaż" , znasz słowo "dziękuję" ?
17 lip 12:29