matematykaszkolna.pl
dowód polo: W trójkącie ABC, ∡BAC=2∡CBA, CD dwusieczna kąta BCA. Wykaż że BC = AC + AD.
16 lip 10:17
Eta: rysunek Odkładamy bok "b" na przedłużeniu BA ( otrzymujemy trójkąt równoramienny ACE 1/ ΔACE i ΔBCE są podobne z cechy (kkk)
 a b 
to

=

⇒ a2−b2=bc
 b+c a 
2/ z tw. o dwusiecznej w ΔABC
 b a 

=

⇒ bc=(a+b)*x
 x c−x 
łącząc (1) i (2) otrzymujemy tezę: (a−b)(a+b)=(a+b)*x ⇒a=b+x |BC|=|AC|+|AD| ============== c.n.w.
16 lip 13:20