matematykaszkolna.pl
Geometria an: Dany jest trójkąt ABC. Wykaż, że odbicie ortocentrum trójkąta ABC względem środka boku AB leży na okręgu opisanym na trójkącie ABC.
14 lip 15:42
Eta: Łatwy ten dowód emotka
14 lip 18:44
an: To sarkazm? Mógłbym jakąś wskazówkę?
14 lip 20:20
Eta: rysunek Przeanalizuj to co podałam na rysunku i dodaj odpowiednie komentarze.. H2∊ o(O,R) c.n.w.
14 lip 20:36
an: Dlaczego u Ciebie spodek wysokości AR leży na średnicy? Moim zdaniem nie musi tak być
14 lip 22:51
Eta: Nie leży ! (choć może) i jego położenie nie ma znaczenia w tym dowodzie
14 lip 23:06
Eta: R −− dł. Promienia okręgu opisanego ( R−− nie jest spodkiem wysokości
14 lip 23:15
an: Czy mógłbym prosić o drobną podpowiedź odnośnie kątów α? gdzie one dokładnie lezą i z czego to wynika
14 lip 23:18
Eta: 1/ kąty AH1C i AFC i ABC −− mają równe miary β bo są wpisane i oparte na tym samym łuku AC w Δ BAM (prostokątnym) M spodek wysokości poprowadzonej z wierzchołka A to kąt BAM= α ΔAH1N też prostokątny ( N −− środek odcinka HH1 bo kąt HAN = α więc H1 symetryczny do H względem prostej AB następnie H2 symetryczny do H1 względem średnicy EF okręgu Złożenie dwóch symetrii osiowych o osiach prostopadłych AB i EF i przecinających się w punkcie S jest symetrią środkową względem punktu S zatem HS=SH2 a to oznacza ,że H2 jest odbiciem H względem środka S boku AB czyli H2 należy do okręgu opisanego na trójkącie ABC co kończy dowód
14 lip 23:56