matematykaszkolna.pl
Wykaż, że długość promienia okręgu opisanego na tym trapezie jest równa cd/4r. Jasiek: Na okręgu o promieniu r opisano trapez równoramienny o ramieniu c i przekątnej długości d. Wykaż, że długość promienia okręgu opisanego na tym trapezie jest równa cd/4r
14 lip 13:07
Minato: rysunek Promień R okręgu opisanego na trapezie ABCD ma taką samą długość jak promień okręgu opisanego na trójkącie ABC.
 2r 
sinα =

 c 
Z tw. sinusów dla trójkąta ABC mamy
d 

= 2R
sinα 
 d cd 
R =

=

 
 2r 
2•

 c 
 4r 
14 lip 13:14
Jasiek: Dzięki emotka
14 lip 13:22
Minato: Na zdrowie emotka
14 lip 13:44
ite: To bardzo dobre pozdrowienie w czasach COVID−u 😷 !
14 lip 13:53
l: .
16 lip 19:15
l:
16 lip 19:15