matematykaszkolna.pl
Rozwiązać równanie różniczkowe Małgosia: Rozwiązać równanie różniczkowe zupełne (sprawdzić zupełność) (x2+y)dx+(x−y2)dy=0
14 lip 09:57
Leszek: Jest zupelne , poniewaz : P(x,y)= x2 +y ,δP/δy = 1 oraz Q(x,y) = x−y2 , δQ/δx= 1
14 lip 14:15
Leszek: Wowczas istnieje funkcja u(x,y) = 0 ,czyli calka ogolna rownania zupelnego u(x,y) = ∫ (x2 +y) dx ⇒ u(x,y) = x3/3 + xy + C (y) Czyli δu/δy = x + C ' (y) = x−y2 ⇒ C '(y) = − y2 ⇒ C(y) = −y3/3 + D Zatem rozwiazanie : x3/3 + xy − y3/3 + D = 0
14 lip 15:21