matematykaszkolna.pl
Oblicz sumę pierwiastków równania sin x =0,9 Kacper: Oblicz sumę pierwiastków równania należących do przedziału <0;6π> c) sin x = 0,9 przyjąłem że 0,9 = 64 stopni, ale nie za bardzo mi to coś daję, więc pytanie jak mam to obliczyć?
13 lip 22:59
Kacper:
13 lip 22:59
Eta: sinx=0,9 x=α+2kπ v x=π−α+2kπ= (2k+1)π −α k∊C w przedziale <0,6π> to x1=α v x1= π−α x2=α+2π v x2=3π−α x3=α+4π v x3=5π−α + −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− S= 3α+6π + 9π −3α = 15π
13 lip 23:44
Eta: α∊(0,π/2)
13 lip 23:44