matematykaszkolna.pl
funkcje kriss: Dana jest funkcja określona dla wszystkich liczb rzeczywistych spełniająca warunki
 f(x) 
f(x+2)=

i f(0)=2020
 5f(x)−1 
Oblicz f(2020)
13 lip 21:21
Eta:
 f(x+2) 
f(x) 

5f(x)−1 
 
f(x+4)=f[(x+2)+2]=

=

=
 5f(x+2)−1 
5f(x) 

−1
5f(x)−1 
 
 f(x) 
=

= f(x)
 5f(x)−5f(x)+1 
f(x+4)=f(x) −−funkcja f(x) jest okresowa o okresie T=4 zatem f(2020)=f(0)= 2020
13 lip 22:23
Minato: 1)
 f(x) 
f(x+2) =

 5f(x)−1 
5•f(x+2)•f(x) − f(x+2) = f(x) f(x)[5f(x+2) − 1] = f(x+2)
 f(x+2) 
f(x) =

 5f(x+2)−1 
2) x ← x−2
 f(x−2) 
f(x) =

 5f(x−2)−1 
funkcje z (1) i (2) są równe, zatem okresem funkcji f jest T=4, stąd f(2020) = f(0+4*505) = f(0) = 2020
13 lip 22:24