matematykaszkolna.pl
trójkąt mati: W okrąg o promieniu R i środku S wpisano trójkąt ABC, następnie w trójkąt ABC wpisano okrąg o środku O i promieniu r Dwusieczna kąta ACB przecina w punkcie P okrąg opisany na tym trójkącie Wykaż że |OC|*|OP|=2Rr
13 lip 20:31
Eta: rysunek Ładne zadanko emotka Skąd masz to zadanie ? 1/ rysunek i oznaczenia zgodne z treścią |EP|=2R i |OD|=r ΔPBE i ΔCDO odobne z cechy (kkk) , bo są prostokątne i γ −− kąty wpisane oparte na łuku BP |BP|=|AP|=|OP|=x −−− z tw. o "trójliściu" ( możesz poczytać o nim na Wiki więc z podobieństwa
r |OC| 

=

|BP| |EP| 
r |OC| 

=

OP| 2R 
i mamy tezę: |OP|*|OC|=2Rr =============
13 lip 23:16