matematykaszkolna.pl
Bardzo proszę o pomoc. By rozwiązać. urlopowicz_96: Pisałem kolosa na wyższą ocenę i nie do końca jestem pewny czy został on sprawdzony dobrze bo sprawdza go program bo pisany jest na Platformie. I tak to będę widział pp sprawdzeniu z moimi wynikami i obliczeniami czy rzeczywiście jest to źle czy nie. 1. Ile jest równa pochodna funkcji f(x) = 3x+6 w punkcie x0 =3 ?
  1  
2. Wskaż funkcje f, dla której f'(x) =

  2x2  
3. Oblicz dany wyznacznik stosując rozwinięcie Laplace'a |0 1 2 3| |1 2 3 0| |2 3 0 0| |3 0 0 1| 4.Wyznacz macierz odwrotną do macierzy. |32 14 −1| |2 1 0 | |25 11 −1|
13 lip 16:22
Blee: Pokaż swoje rozwiązania
13 lip 16:23
Leszek: 1) f '(x) = 3 2) f(x) = 0,5* ∫ x−2 dx = − 0,5*x−1 + C
13 lip 20:43
Mila: 3) det (..)=85 4)A= |32 14 −1| |2 1 0 | |25 11 −1| A−1= 1 −3 −1 −2 7 2 3 2 −4 =========
13 lip 22:54