matematykaszkolna.pl
Pole obszaru pomiędzy krzywymi Damian#UDM: Oblicz pole obszaru pomiędzy krzywymi: f(x) = |log3x| oraz y − 3 = 0 Czy jeśli wartość bezwzględną rozpiszę na dwa przypadki i pole podzielę na dwie części i policzę dwa pola dla każdego przypadku i potem zsumuje to będzie ok? Pierwsze pole dla x ∊ < 127, 1 > i funkcji f(x) = −log3x dla x ∊ ( 0, 1 > Drugie pole dla x ∊ < 1, 27> i funkcji f(x) = log3x dla x ∊ < 1, oo ) Czy ten sposób jest poprawny? Proszę o pomoc!
13 lip 15:21
13 lip 15:47
Damian#UDM:
 28 − 26ln(27) 
Mi wyszło 8089 +

, czyli około 80.
 27ln(3) 
Znów nie widzę błęduemotka
13 lip 16:12
ICSP: No cóż. Błąd jest pewnie w obliczeniach.
13 lip 16:19
Damian#UDM: ICSP Masz rację Błąd w obliczeniach, zamiast 27 automatycznie podstawiłem 3(kochana dysgrafiaemotka ).
 676 − 728ln(27) 
Drugi raz policzyłem i wyszło 8089 +

i w przybliżeniu do dwóch
 27ln(3) 
miejsc po przecinku wychodzi 22,79. Dziękuję za pomoc!
13 lip 16:27