matematykaszkolna.pl
Pole obszaru między krzywymi Damian#UDM: Obliczyć pole obszaru pomiędzy krzywymi
 8 44 
f(x) = log2(x) oraz g(x) =

x −

 21 21 
Ciągle wychodzi mi pole ujemneemotka . Wychodzi mi tak:
 x 
∫(log2x)dx = xlog2x −

+ C
 ln2 
 8 44 4 44 
∫(

x −

)dx =

x2

x + C
 21 21 21 21 
 1 
Punkty wspólne : A = (16, 4) i B = (

, − 2)
 4 
Podstawiam i od większego x odejmuje mniejszy x :
 x 4 44 x 4 
[ xlog2x −


x2 +

x ]16 − [ xlog2x −


x2 +
 ln2 21 21 ln2 21 
 44 

x ]14
 21 
Co robię źle? Proszę o pomoc!
12 lip 20:16
Mila: rysunek Punkty przecięcia masz dobrze:
 8 44 
P=1/416(log2(x)−

x+

) dx=
 21 21 
 x*lnx−x 4 44 
=[


x2+

x]1/416=a−b
 ln(2) 21 21 
 16ln(16)−16 4 44 16 320 
a=


*162+

*16=64−


 ln(2) 21 21 ln(2) 21 
 
1 

ln(1/4)−1/4
4 
 4 44 
b=


*(1/4)2+

*1/4)=
 ln(2) 21 21 
 −2ln(2)−1 1 44 
=[


+

]=
 4ln(2) 84 84 
 1 1 
=−

+

 4ln2 84 
 16 320 1 1 195 63 
P=64−


+


=


 ln(2) 21 4ln2 84 4 4ln(2) 
 195ln(2)−63 
P=

 ln(16) 
==================
12 lip 21:45
Damian#UDM: Mila bardzo dziękuję za pomoc! Rozumiem, że pochodna logarytmu źle policzona − szukałem jakiś konkretnych wzorów, niestety nic nie znalazłem. Jedyne co to na naszym forum: http://matematykadlastudenta.pl/strona/292.html − wzorowałem się dokładnie na tym samym przykładzie, pytanie tylko jeśli miałem całkę policzoną dokładnie tak samo jak tutaj, to czemu mi nie wychodziło? Chyba jeszcze daleka droga, żeby wszystko super ogarniaćemotka Jeszcze raz dziękuję Milu za pomoc!
12 lip 22:25
Damian#UDM: Dobra, ta całka jest dobrze policzona teraz widzę:
 x x*ln(2)*log2x − x 
x*log2x −

=

= →
 ln(2) ln(2) 
ln(2) = loge2 ⇒ loge2*log2x = loge2log2x = logex = ln(x)
 x*ln(x) − x 
→ =

 ln(2) 
Muszę mieć gdzieś błąd w rachunkach, ponieważ wyniki wychodziły mi takie same. Dziękuje Milu za pomoc!
12 lip 22:51
Mila:
 1 
Pewnie miałeś błędy rachunkowe przy podstawianiu za x wartości: 16 i

.
 4 
12 lip 22:52