matematykaszkolna.pl
Geometria H: 6. Punkt H jest ortocentrum trójkąta ostrokątnego ABC. Odcinek AD jest średnicą okręgu opisanego na trójkącie ABC. Prosta równoległa do BC przechodząca przez H przecina AB, AC odpowiednio w punktach E, F. Wykaż, że długość odcinka BC jest równa połowie obwodu trójkąta EFD
12 lip 20:04
12 lip 22:26