matematykaszkolna.pl
matematyka dyskretna Rafał: Cześć prośba o pomoc. Czy graf, którego zbiorem wierzchołków jest zbiór kodów Graya rzędu 3, a krawędzie łączą dwa kody różniące się dokładnie na jednej pozycji, jest grafem dwudzielnym. Ile składowych spójnych ma ten graf? Jeśli opisany graf jest regularny, to wpisz stopień wszystkich jego wierzchołków:
11 lip 17:02
Pytający: rysunek Dwudzielny, spójny, 3−regularny.
12 lip 15:19