matematykaszkolna.pl
Proszę o szybką pomoc X: Niech r będzie relacją określoną w zbiorze wszystkich podzbiorów zbioru liczb naturalnych, taką że A r B wttw A jest podzbiorem B. Wówczas r jest relacją porządku dobrego.
11 lip 14:32
wredulus_pospolitus: I jakiej 'szybkiej' pomocy od nas oczekujesz
11 lip 15:03
Adamm: Co to jest dobry porządek?
11 lip 16:12
Adamm: Huh. Z angielskiego well−order. Nie wiedziałem że to się tak dziwnie tłumaczy. Ten porządek nie jest liniowy, bo {1, 2} oraz {1, 3} nie można w nim porównać. W szczególności nie jest dobrym porządkiem.
11 lip 16:14