matematykaszkolna.pl
Proszę o szybką pomoc X: Niech r będzie relacją określoną w zbiorze liczb rzeczywistych, taką że n r m wttw |n−m| < 3. Wówczas r jest relacją porządku częściowego.
11 lip 14:29
wredulus_pospolitus: I jakiej 'szybkiej' pomocy od nas oczekujesz
11 lip 15:03
Adamm: masz 0 r 1 oraz 1 r 0, więc nie masz porządku
11 lip 16:17