matematykaszkolna.pl
Proszę o szybką pomoc X: PROSZĘ O POMOC Niech r będzie relacją określoną w zbiorze { 2k : k jest liczbą naturalną }, taką że a r b wttw a|b. Wówczas r jest relacją porządku dobrego.
11 lip 14:27
wredulus_pospolitus: I jakiej 'szybkiej' pomocy od nas oczekujesz
11 lip 15:03
Adamm: weź sobie f(2k) = k, i zobacz że to izomorfizm 2k|2l ⇔ k≤l
11 lip 16:15