matematykaszkolna.pl
pierwiastki gerifer: Wyznacz wszystkie rzeczywiste a takie że wielmiany x2+ax+1 oraz x2+x+a mają co najmniej jeden pierwistek wspolny.
10 lip 21:36
ICSP: dla x = 1 oba wielomiany przyjmują taką samą wartość dla dowolnego a ∊ R
10 lip 21:38
gerifer: Czyli że dla każdego a?
10 lip 21:58
ICSP: tak
10 lip 22:03
Szkolniak: Niech: f(x)=x2+ax+1 i g(x)=x2+x+a funkcja f: Posiada przynajmniej jeden pierwiastek wtedy, gdy Δ≥0: Δ≥0 ⇔ a2−4≥0 ⇔ a∊(−;−2>∪<2;+)
 −a−a2−4 −a+a2−4 
Wtedy: x1=

i x2=

 2 2 
funkcja g:
 1 
Analogicznie jak w 'f': a≤

 4 
Część wspólna z obu zbiorów rozwiązań: a≤−2.
 −1−1−4a −1+1−4a 
Wtedy: x1=

i x2=

 2 2 
Teraz pierwiastki wspólne: 1) −a−a2−4=−1−1−4a 2) albo: −a−a2−4=−1+1−4a 3) albo: −a+a2−4=−1−1−4a 4) albo: −a+a2−4=−1+1−4a ad 1) −a−a2−4=−1−1−4a 1−4aa2−4=a−1 1−4a+a2−4−2(1−4a)(a2−4)=a2−2a+1 (1−4a)(a2−4)=2−a a2−4−4a3+16a=a2−4a+4 −4−4a3+16a=−4a+4 −4a3+16a−4+4a−4=0 4a3−16a+4−4a+4=0 4a3−20a+8=0 a3−5a+2=0 a3−8−5a+10=0 (a−2)(a2+2a+4)−5(a−2)=0 (a−2)(a2+2a−1)=0 ⇔ a∊{2} ad 2) a3−3a=2 a3−3a−2=0 (a−2)(a+1)2=0 ⇔ a∊{−1,2} ad 3) a3−3a+2=0 a3−a−2a+2=0 a(a+1)(a−1)−2(a−1)=0 (a−1)(a2+a−2)=0 (a−1)2(a+2)=0 ⇔ a∊{−2,0} ad 4) a3−3a=−2 a3−3a+2=0 ⇔ a∊{−2,0} Suma wszystkich zbiorów rozwiązań i iloczyn z dziedziną: a∊{−2,−1,0,2} ∧ a∊(−;−2> a∊{−2} Tak z czystej ciekawości, pomijając obliczenia, postanowiłem zrobić to zadanie w ten sposób i pytanie brzmi czy nie o to tutaj chodziło, a jeśli tak, to czy jest moje rozwiązanie poprawne?
10 lip 22:37
Jerzy : Raczej nie.Dla a = 0 x2 + 1 = 0 ( brak rozwiązań), ale x2 + x = 0 jedno rozwiązanie.
10 lip 22:42
Jerzy : 22:42 , to był komentarz do 22:03
10 lip 22:45
ICSP: Zamiast pierwiastek przeczytałem punkt Czas umierać
10 lip 22:54
Jerzy : Tak myślałem,bo „uczepiłeś” się x = 1 emotka
10 lip 22:58
Jerzy : Ja też „palnąłem”: x2 + x = 0 ( jedno rozwiązanie ) emotka
10 lip 23:00
ICSP: f(x) = x2 + ax + 1 g(x) = x2 + x + a mają (przynajmniej) jeden wspólny pierwiastek to oznacza, ze istnieje x0 takie, ze f(x0) − g(x0) = 0 czyli ax0 + 1 = x0 + a x0(a−1) = a − 1 jeśli a = 1 to f i g nie mają pierwiastków. Pozostaje zatem x0 = 1 czyli 1 + a + 1 = 0 a = −2
10 lip 23:14
ICSP: f(x0) − g(x0) = 0 i f(x0) = 0 v g(x0) = 0
10 lip 23:18