matematykaszkolna.pl
podzbiory beat: Ile jest podzbiorów zbioru {1, 2, 3, . . . , 12} zawierających dokładnie jedną lub dwie liczby pierwsze?
10 lip 16:25
Blee: Ile jest podzbiorów bez liczb pierwszych? Przemnoz dla odpowiednich warunkow
10 lip 16:32
beat: podzbiorów bez licz pierwszych to 28 ale przez co przemnozyc?
10 lip 16:38
Pytający: Podzbiorów bez liczby pierwszej jest 27. Do każdego takiego podzbioru możesz dorzucić jedną
 
nawias
5
nawias
nawias
1
nawias
 
nawias
5
nawias
nawias
2
nawias
 
lub dwie liczby pierwsze, stąd odpowiedź to 27 * (
+
).
   
10 lip 18:13