matematykaszkolna.pl
styczne do paraboli M.B: Udowodnić, że styczne do paraboli y2=2px poprowadzone z dowolnego punktu kierownicy paraboli są wzajemnie prostopadłe.
 p 
Zacząłem od wyboru punktu na kierownicy P(−

,yo), następnie zapisałem styczną
 2 
 p mp+2yo 
y−yo=m(x+

), czyli y= mx+

oraz korzystając z warunku aby ta prosta była
 2 2 
 p 
styczną paraboli (mb=

) otrzymuję
 2 
mp+2yo p 

=

⇒ m2p+2myo−p=0
2 2m 
Czy maiłoby to sens gdyby pokazać, że iloczyn pierwiastków powyższego równania jest równy −1 (tylko nie bardzo wiem jak to zrobić)? Jak liczę Δ dostaję 4yo2+4p2 , co z tym można dalej zrobić?
10 lip 14:29
ite: m2p+2myo−p=0 ↑ jeśli niewiadomą w tym równaniu jest m, to ze wzorów Viete'a
 −p 
m1*m2=

=−1
 p 
10 lip 15:51