matematykaszkolna.pl
zadanie z logiki sylwia: mając pojęcia poprzednika oraz odejmowania: (a) P(0) = 0 (b) P(Sx) = x (a) z − 0 = z (b) z − Sx = P(z − x) wykaż (używając indukcji), że Sx − x = 1
9 lip 15:41
mario: ciężkie zadanie , dla najlepszych
9 lip 16:54
BEll: Arytmetyka Peano −aksjomaty
9 lip 17:39