matematykaszkolna.pl
prosze o pomoc w rozwiazaniu Jarosław D: Wykaż, że dla dowolnych zbiorów A, B, C, zachodzi A ∩ B ( B θ C ) = ( A ∩ B ) θ ( A ∩ C ) wskaż zasady logiki, które są w nich używane, nazwij je oraz zapisz. W dowodach arytmetycznych, uzasadnij każdy krok rozumowania odwołując się do aksjomatów, definicji rekurencyjnych.
8 lip 15:34
wredulus_pospolitus: co to jest: θ
8 lip 19:48
Jarosław D: \ominus
8 lip 21:15
Blee: Zauważ, że: A θ B = (A\B) u (B\A) Więc: P = (AnB) θ (AnC) = ( (AnB)\(AnC) ) u ( (AnC)\(AnB) ) W tym co napisałeś brakuje symbolu L = A ∩ B ** ( B θ C ) <−−− ** co tutaj Chyba chodziło o A n ( B θ C ) Wtedy: L = A n ( (B\C) u (C\B) ) = (A n (B\C) ) u (A n (C\B) ) = ( (AnB)\(AnC) ) u ( (AnC)\(AnB) )
9 lip 10:28
Jarosław D: błąd miało być A ∩ ( B θ C ) = ( A ∩ B ) θ ( A ∩ C )
9 lip 15:38
Blee: No to Ci rozpisałem ... sprawdź jakie aksjomaty bądź definicje rekurencyjne wykorzystałem i po zadaniu
9 lip 16:40