matematykaszkolna.pl
Format odpowiedzi: "TT" / "TN" / "NT" / "NN" Jarosław Kaczyński: Oceń, czy zdania są prawdziwe. Zaznacz TAK albo NIE. 1. Liczba (37)3 jest równa liczbie 310. TAK NIE 2. Iloczyn liczb 35*32 jest równy 37. TAK NIE
7 lip 23:26
aniabb: NIE TAK
8 lip 00:21