matematykaszkolna.pl
Format odpowiedzi: "A" / "B" / "C" / "D" Jarosław Kaczyński: rysunekPunkt A leży na prostej k. Dwiema półprostymi o początku w punkcie A wyznaczono trzy kąty, jak pokazano na rysunku. Jaką miarę ma kąt α? Zaznacz poprawną odpowiedź. A. 25° B. 60° C. 105° D. 180°
7 lip 23:26
aniabb: C
8 lip 00:22