matematykaszkolna.pl
wskaż zasady logiki, które są w nich używane. wimat: Niech R będzie relacją w zbiorze X. Wykaż, że relacja R jest spójna ⇐⇒ R ∪ R−1 ∪ IX = X × X.
7 lip 21:35
Adamm: Przecież to leci prosto z definicji
13 lut 01:48