matematykaszkolna.pl
Kombinatoryka Marny uczeń: Na półce stoi 12 książek. Na ile sposobów można wybrać 5 książek z półki, tak aby nie zabierać żadnych dwóch stojących obok siebie?
 
nawias
12
nawias
nawias
5
nawias
 
nawias
12
nawias
nawias
6
nawias
 
nawias
13
nawias
nawias
6
nawias
 
Mam pomysł by zrobić to w ten sposób:
+
=
    
Ale szczerze kompletnie nie wiem czy dobrze to rozumiem, stąd prosiłbym o pomoc (ewentualnie wytłumaczenie jeżeli ten to rozumowania jest poprawny)
7 lip 16:00
Marny uczeń: pomyłka − miało być:
nawias
7
nawias
nawias
5
nawias
 
nawias
7
nawias
nawias
6
nawias
 
nawias
8
nawias
nawias
6
nawias
 
+
=
   
7 lip 16:05
Jerzy:
nawias
12
nawias
nawias
5
nawias
 
− 11
 
Od wzystkich kombinacji odejmujemy 11 par książęk stojących obok siebie
7 lip 16:09
Marny uczeń: Bardzo dziękuję! Jeśli mógłbym spytać, skąd wzięło się to 11? Niezbyt rozumiem dlaczego jest ich akurat tyle.
7 lip 16:15
Jerzy:
 
nawias
12
nawias
nawias
5
nawias
 
nawias
11
nawias
nawias
2
nawias
 
Przepraszam, to jest źle. Powinno być:
   
Musimy odjąć przypadki, gdzie wyciągamy dwie pary spośród 11. Mamy 11 par książek stojących obok siebie : (1,2) (2,3) (3,4) ...... (11,12)
7 lip 16:21
Jerzy:
 
nawias
11
nawias
nawias
2
nawias
 
Dalej źle. Musimy odjąć przypadki,gdy wylosowano dwie pary
oraz wylosowano tylko jedną
  
 
nawias
11
nawias
nawias
1
nawias
 
parę
  
7 lip 16:34
wredulus_pospolitus: Rysunek podaje PRZYKŁADOWE rozłożenie dla każdej z możliwości (oczywiście x to te wybierane przez nas książki) xooo Możliwość 1:
 
nawias
4
nawias
nawias
0
nawias
 
wszystkie wybrane mają jedną odstępu od siebie:
*4
  
Możliwość 2:
 
nawias
4
nawias
nawias
1
nawias
 
dokładnie pomiędzy dwoma są dwie odstępu (pozostałe − pojedyncze odstępy):
*3
  
Możliwość 3:
 
nawias
4
nawias
nawias
1
nawias
 
dokładnie pomiędzy dwoma są trzy odstępu (pozostałe − pojedyncze odstępy):
*2
  
Możliwość 4:
 
nawias
4
nawias
nawias
1
nawias
 
dokładnie pomiędzy dwoma są cztery odstępu (pozostałe − pojedyncze odstępy):
*2
  
Możliwość 5:
 
nawias
4
nawias
nawias
2
nawias
 
dokładnie pomiędzy dwoma PARAMI są dwie odstępu (pozostałe − pojedyncze odstępy):
*2
  
Możliwość 6:
 
nawias
4
nawias
nawias
3
nawias
 
dokładnie pomiędzy trzema PARAMI są dwie odstępu (pozostałe − pojedyncze odstępy):
*1
  
Możliwość 7: dokładnie pomiędzy dwoma są dwie odstępu, a pomiędzy dwoma trzy odstępu (pozostałe − pojedyncze
 
nawias
4
nawias
nawias
1
nawias
 
nawias
3
nawias
nawias
1
nawias
 
odstępy):
*
*1
   
I dodajemy: 4 + 4*(3+2+1) + 4*3 + 4 + 4*3 = 56 możliwości Dodatkowo zauważ, że:
nawias
4
nawias
nawias
a
nawias
 
oznacza ile będzie 'odstępów innych niż pojedynczy' pomiędzy książkami (uwaga na
 
możliwość 7)
7 lip 16:34
wredulus_pospolitus: No i chuj .... rysunku nie dodaje
7 lip 16:35
wredulus_pospolitus: rysunek
7 lip 16:39
Marny uczeń: W sensie pojawiło się dużo nieco sprzecznych odpowiedzi, choć za wszystkie jestem wdzięczny.
 
nawias
12
nawias
nawias
5
nawias
 
Czy dobrze rozumiem, że mam brać:
a potem odejmować od tego wszystkie możliwości z
  
odstępami między tymi książkami? Niezbyt rozumiem też dlaczego Jerzy i wreduluspospolitus operują na innych liczbach w dwumianie Newtona? (odpowiednio 11 i 4)?
7 lip 16:50
wredulus_pospolitus: Marny uczeń −−− patrz co ja podałem ... ja nie odejmuję 'niesprzyjających' możliwości od ogólnej liczby Ja liczę wprost ile jest możliwości dla każdej z możliwości którą wcześniej opisuję
7 lip 16:55
Marny uczeń: Ja rozumiem i bardzo wdzięczny jestem za ten sposób, ale jeżeli liczba książek mocno urośnie, to nie będzie to realne zrobienie tym sposobem. Stąd moje pytanie.
7 lip 16:56
wredulus_pospolitus: Jeżeli 'liczba książek mocno urośnie' to ani jeden ani drugi sposób nie będzie zbyt dobry
7 lip 16:59
Marny uczeń: Rozumiem, czyli nie istnieje żaden uniwersalny wzór na takie sytuacje? W każdym razie bardzo dziękuję za pomoc i rozrysowanie wszystkie. Biorę się do analizy tego sposobu.
7 lip 17:00
wredulus_pospolitus:
 
nawias
12
nawias
nawias
5
nawias
 
Jeżeli chciałbyś odejmować od wszystkich przypadków czyli od
to musisz odjąć sytuacje:
  
1) dokładnie jedna para książek sąsiaduje ze sobą (czyli np.: xx o x o x o x o o o o) 2) dokładnie dwie pary książek sąsiaduje ze sobą (czyli np.: xx o o xx o x o o o o) 3) dokładnie trójka książek sąsiaduje ze sobą (czyli np.: xxx o o x o x o o o o) 4) dokładnie trójka i osobno para książek sąsiaduje ze sobą (czyli np.: xxx o o o xx o o o o) 5) dokładnie czwórka książek sąsiaduje ze sobą (czyli np.: xxxx o o o x o o o o) 6) wszystkie sąsiadują ze sobą (czyli np.: o o o xxxxx o o o o)
7 lip 17:05
Pytający: Można uogólnić. Prostsza wersja zadania: n = 5 książek na półce, wybierasz k = 2 tak, żeby nie zabierać żadnych dwóch stojących obok siebie. Możesz na to spojrzeć w ten sposób: x0 + 1 + (x1 + 1) + 1 + x2 = 5, xi ≥ 0 gdzie: x0 // liczba książek na lewo od pierwszej wybranej książki 1 // pierwsza wybrana książka (x1 + 1) // liczba książek pomiędzy 1−szą a 2−gą wybraną książką 1 // druga wybrana książka x2 // liczba książek na prawo od ostatniej wybranej książki 5 // liczba wszystkich książek Po uproszczeniu otrzymujesz: x0 + x1 + x2 = 5 − 2 − (2 − 1) = 5 − 2 * 2 + 1 = 2, xi ≥ 0
 
nawias
(3 − 1) + 2
nawias
nawias
3 − 1
nawias
 
a to równanie ma
= 6 rozwiązań całkowitych nieujemnych.
  
Uogólniając dla n książek i k wybranych książek otrzymasz równanie: ∑i=0k (xi) = n − 2k + 1, xi ≥ 0
 
nawias
(k + 1 − 1) + (n − 2k + 1)
nawias
nawias
k + 1 − 1
nawias
 
nawias
n − k + 1
nawias
nawias
k
nawias
 
które ma
=
rozwiązań całkowitych
   
 n + 1 
nieujemnych (oczywiście tylko dla k ≤ n − k + 1 ⇒ k ≤

).
 2 
 
nawias
(6 − 1) + (12 − 5 − 4)
nawias
nawias
6 − 1
nawias
 
nawias
12 − 5 + 1
nawias
nawias
5
nawias
 
W przypadku Twojego zadania
=
= 56.
   
7 lip 18:24
Marny uczeń: Rozumiem, jeszcze raz bardzo dziękuję za odpowiedzi!
7 lip 21:13
Marny uczeń: @Pytający
 
nawias
n−k+1
nawias
nawias
k+1
nawias
 
Zapytam jeszcze, czy przypadkiem w tym równaniu ogólnym nie powinno być
ponieważ
  
wtedy zgadza się z odpowiedzą, którą otrzymałem do zadania?
7 lip 21:49
Pytający: Nie, dobrze napisałem.
 
nawias
12 − 5 + 1
nawias
nawias
5 + 1
nawias
 
nawias
8
nawias
nawias
6
nawias
 
Poza tym przecież
=
= 28 jest błędną odpowiedzią, wredulus
   
nawet rozbił Ci na przypadki wszystkie 56 możliwości.
7 lip 22:40
Marny uczeń : Rozumiem, w takim razie jeszcze raz dziękuję
8 lip 11:45