matematykaszkolna.pl
Czy ma ktoś dostęp lub wie co to za arkusz 2014/2015 Damian#UDM: Ma ktoś może dostęp do tego arkusza? Lub wie skąd on jest? Otrzymałem go w 2015 roku, lecz niestety zgubiłem część zadań, a były bardzo ciekawe: − geometria analityczna za 7 punktów, − geometria przestrzenna za 6 punktów, − reszty zadań niestety nie pamiętam. Poniżej zadania, które mam. Arkusz nazywa się: "Próbny arkusz maturalny R−8". Poziom rozszerzony. 10. (0−5) Tabela przedstawia dane dotyczące wieku kobiet i mężczyzn pracujących w małej firmie zatrudniającej 7 osób. Kobiety Mężczyźni Liczba osób 3 4 Średni wiek (w latach) 26 33 Odchylenie standardowe 1,4 4,6 Wyznacz średni wiek i odchylenie standardowe liczone dla wszystkich osób pracujących w tej firmie. Wyniki podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 8. (0−3) W trójkącie ABC mamy dane: |AB|=10 cm, |AC|=20 cm i |∝BAC|=120°. Wyznacz długość środkowej AD. 7. (0−4) Wykaż, że iloczyn czterech kolejnych liczb naturalnych zwiększony o 1 jest kwadratem pewnej liczby naturalnej. 5. (0−6) Ciąg (a, b, c) jest ciągiem arytmetycznym, w którym a ,b, c oznaczają kolejno: długość, szerokość i wysokość prostopadłościanu. Wiedząc dodatkowo, że 2a+2b+c=24, wyznacz wymiary prostopadłościanu o największym polu powierzchni całkowitej. 4. (0−6) Dane jest równanie z niewiadomą x i parametrem α (sin⁡α+1)x2−(2√2sin⁡α)x+1=0, gdzie α ∈ <−π2,π2>. Dla jakich wartości α równanie ma tylko jeden pierwiastek? Nie proszę o rozwiązania bo potrafię je rozwiązać, tylko czy ktoś ma dostęp do reszty zadań z tego arkusza lub wie gdzie go mogę znaleźć? Z góry dziękuje za pomoc.
2 lip 14:17
Kimberly F Landy: Bardzo miły i pouczający wątek! https://texttospeech.onl https://mortgagecalculator.tech
2 lip 14:51
aniabb: wszystkie te zadania znajdziesz na zadania.info, ale mógł być to jakiś wygenerowany arkusz
3 lip 01:29
Damian#UDM: To są zadania z jakiejś książki na pewno, bo mam numery stron na wydrukowanych kartkach, np. 96 lub 93
3 lip 10:30
Damian#UDM: Ponawiam pytanie, czy może ktoś wie z jakiej książki pochodzą te zadania?
30 lip 19:19