matematykaszkolna.pl
Zbieżność szeregu Kalafiorek: Zbadaj zbieżność szeregu Suma n=1 do nieskonczonosci z ln(n)/n2
7 cze 18:31
Des:
ln(n) ln(n) 1 

=

*

n2 n12 n32 
 ln(n) 
lim

→ 0
 n12 
ln(n) 1 1 

*


<
n12 n32 n32 
7 cze 20:56