matematykaszkolna.pl
Pole obszaru ograniczonego urban189: Oblicz pole obszaru ograniczonego krzywymi za pomocą całki podwójnej. y=x2+2x, y=3x
7 cze 15:09
getin: rysunek {y=x2+2x {y=3x x2+2x=3x x2−x=0 x(x−1) = 0 x1 = 0 ∨ x2 = 1 dla x1=0, y1=0 dla x2=1, y2=3 A(0,0), B(1,3) − punkty przecięcia Obszar całkowania 0≤x≤1 x2+2x≤y≤3x P = ∫01 dx ∫x2+2x3x dy = ∫01 y |x2+2x3x dx = ∫01 x2+2x−3x dx = ∫01 x2−x
 1 1 1 1 1 
dx =

x3

x2 |10 =


=

 3 2 3 2 6 
8 cze 07:21