matematykaszkolna.pl
Proszę pomóżcie Jakub: Punkty M i N leżą po tej samej stronie płaszczyzny π. Punkty M' i N' są odpowiednio ich rzutami prostokątnymi na płaszczyznę π. Prosta MN jest nachylona do płaszczyzny π pod kątem α (alfa). Wiedząc, że: a) |M'M| = 12, |N'N| = 5, α = 40°, oblicz |MN| z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. b) |M'N'| = 5, |M'M| = 10, |N'N| = 4, oblicz α z dokładnością do 1°.
6 cze 18:29
janek191: rysunek
 12 − 5 7 
sin 40o =

=

  I MN I  I MN I 
6 cze 20:23
janek191: rysunek
 12 − 5 7 
sin 40o =

=

  I MN I  I MN I 
6 cze 20:23
janek191: rysunek
 12 − 5 7 
sin 40o =

=

  I MN I  I MN I 
6 cze 20:23
Wojtas:
28 wrz 11:57
janek191: emotka
29 wrz 00:42